Elever från hela landet kan fortsatt söka till Wången

Elever från hela landet kan fortsatt söka till Wången

Wången har beslutat att själva kompensera de elever som behöver inackorderingstillägg efter att skolan fått avslag på sin ansökan om förlängd riksrekrytering. Eleverna och näringen ska inte bli lidande av skolverkets beslut säger Wångens vd Lennart Ivarsson.

De ungdomar som söker till Wångens gymnasium med profil trav eller islandshäst kommer inte märka av någon skillnad mot tidigare. Wången går in och kompenserar dem som eventuellt inte får inackorderingstillägg av sin hemkommun. Detta som följd av att Skolverket beslutat att avslå ansökan om förlängd riksrekrytering till naturbruksprogrammet på Wången, trots begäran om överprövning.

– Om hemkommunen erbjuder ett så kallat likvärdigt program, det vill säga naturbruksprogram med inriktning djur (oavsett djurslag), så kan de avslå begäran om inackorderingstillägg. Därför har vi beslutat att kompensera eleverna för detta. Eleverna och hästnäringen ska inte bli lidande av Skolverkets beslut, betonar Lennart Ivarsson. 

När en av Sveriges tre riksanläggningar förlorar riksrekryteringen ställer det förstås till en del oro. Samma beslut drabbade ett tidigare år även riksanläggningen Strömsholm under en intagningsperiod, men skolan har sedan fått tillbaka riksrekryteringen efter detta.

– Att vi inte fick riksrekrytering påverkar ersättningsnivåerna. Så avslaget är i grund och botten ett ekonomiskt beslut. Att det är en utgift för elevernas hemkommuner att skicka dem till skolor i andra delar av landet kan vi förstå, men att dra in på detta är också ett kortsiktigt tänkande som påverkar näringarna i hela landet. Vi vet att det behövs personal i många sektorer och näringen behöver anställda med yrkesexamen, säger Wångens vd Lennart Ivarsson. 

Regelverket för ansökningar och ersättningsnivåer till gymnasieskolor är komplicerat, men elever från hela landet kan fortsatt söka till Wången precis som tidigare – ingen kommun kan neka en elev att välja Wången.

– Den här utbildningen är unik. Wången har en stor komplett tävlings- och utbildningsanläggning. Eleverna här kan bli diplomerade ridledare enligt SIF och här finns andra utbildningar som gymnasiet har utbyte av; hovslagarutbildningen och universitetsutbildningen för islandshästhippologer. Att vi fick avslag på förlängd riksrekrytering är för oss svårt att acceptera, säger Emma Roos, marknadsansvarig på Wången. 

Naturbruksprogrammet profil islandshäst Eleverna läser totalt 2500 poäng. Ämnen som ingår är bl.a. hästkunskap, djurvård och ridning. Under studietiden ingår sjutton veckors praktik samt en klassgemensam resa till Island. Utökad studieplan ger högskolebehörighet. Yrkesexamen som hästskötare.  

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *