Videointervju och en ”this or that” med Elsa Teverud