SIFs tidigare beslut att stänga av Madelen Johanson har prövats av tingsrätten. Förra veckan meddelades dom, och rätten fann att SIFs avstängning av Madelen Johanson inte hade skett i enlighet med förbundets gällande regelverk, och därför skulle upphävas.

 

Rörande den dom som meddelats, har tingsrätten inte prövat vare sig den händelse som ledde till att förbundet stängde av Madelen Johanson, eller om en avstängning var en korrekt åtgärd efter denna händelse. Det som tingsrätten har granskat är om SIF överhuvudtaget kan fatta ett avstängningsbeslut på det sätt som skedde. Tingsrätten har kommit fram till att ett sådant beslut – oaktat skälen för det – inte är förenligt med förbundets gällande regelverk.

Vi analyserar just nu domen, tillsammans med våra juridiska ombud, men vi har ännu ej bestämt om domen skall överklagas.

/Styrelsen

Publicerat av