Det har stormat friskt kring Madelen Johansson de senaste åren, hon fick nyligen rätt i hovrätten som gällde avstängningen mot henne som SIF utförde. Men nu har hon blivit dömd för brott mot djurskyddslagen istället.

Det var i tisdags som domen kom för Madelen Johansson. Madelen Polisanmäldes i slutet av 2009 för djurplågeri. I förhören berättar flera personer som har koppling till Madelen att de har sett hästar gå i skrittmaskin med tillkopplad ström, för att förstärka effekten förekom det att man band in stråltrådar i hästens svans.

Med stöd av djurskyddsförordningen är detta inte tillåtet. Att använda elektriskutrustning för att fösa djur strider mot förordningen. Madelen förnekade detta under rättegången att brott hade begåtts men hon medgav att vid ett antal tillfällen haft strömbrytaren påslagen när hästar hade vistats i skrittmaskinen. Hon hävdade att elströmmen var så svag att det inte åsamkade något lidande hos djuren.

Under rättegången berättade två vittnen att de hade sett att en häst påverkades av elen i skrittmaskinen och det förekom lidande. Tingsrätten menade att det går inte att visa med hög säkerhet att hästen lidit av behandlingen, därför ogillades åtalet för djurplågeri. Istället döms Madelen för brott mot djurskyddslagen för användningen av utrustningen i skrittmaskinen. Straffet blev 30 dagsböter*.

Madelen var även åtalad för ett annat fall av djurplågeri. Detta var ett fall med en träningshäst som fått en stor del av tungan förstörd i samband med träning. Domstolen underkände bevisningen och ogillade åtalspunkterna.

*Dagsböter (plural av dagsbot) är en form av böter där antalet dagsböter beror på brottets straffsats och svårighet eller straffvärde, och varje dagsbots storlek på den dömdes inkomst. Dagsböter utdöms bland annat i Sverige, Finland, Danmark och Tyskland. Detta skiljer sig från penningböter som uppgår till ett fast belopp.

Publicerat av