Ändrat beslut från SIF Avel

De senaste dagarna har social media haglats med kommentarer kring SIF avels besult om att en 

21

häst inte får deltaga flera gånger i samma ålderklass. Detta var högaktuellt gällande hingsten Divar från Lindnäs som är världens högst bedömda hingst i år bland ålderklassen 7 år och äldre. Divar deltog på VM 2013 i Berlin i sistnämnda ålderklassen. SIF Avel kom ut med en pressrealese i början på veckan att det har tagit ett besult att inte skicka samma häst två gånger, detta med stöd från en gammal oskriven prexis. Men nu har detta ändrats. 

Det är uppenbart att bristen på klara regler kring hur Avelslandslaget utses skapat de senaste dagarnas känslosamma debatt om deltagande i Avels VM. Förutfattade meningar, antaganden och åsikter upphöjs lätt till regler.
I den situationen kan det vara på sin plats att påminna sig om att uppfödning av hästar är en kommersiell verksamhet med ett vinstsyfte.
Avelsvärdering av hästar är ett sätt att skapa ett kvalitetssystem som gör att produkten/hästen ges en slags ” varudeklaration”.
Avels VM är inte ett sportevenemang i egentlig bemärkelse utan en rent kommersiell utställning/ marknad där uppfödare visar sina produkter och får dem värderade.
Ur den enskilde uppfödarens synvinkel är det mycket attraktivt att få tillgång till en plats på den marknaden med de affärsmöjligheter som där erbjuds. Speciellt som delar av kostnaderna för deltagande betalas av annan än ur den egna plån boken.
Som i alla kommersiella sammanhang lockar detta naturligtvis aktörerna till olika typer att grepp för att nå sina egna vinstmål.

FEIF:s regelverk säger att varje land har rätt att visa maximalt 6 hästar, två i varje åldersgrupp. Det står landet fritt att utse vilka representanter man vill visa inom den ramen. Det måste således inte vara ett sto och en hingst i varje årsklass. Det kan till exempel något år vara två ston i samma åldersklass som bedöms vara de individer som har störst möjlighet att få framskjutna positioner i världskonkurrensen.
Olika länder väljer ut sina hästar på olika sätt. Alla länder utnyttjar inte sina 6 platser varje gång.

Ur Sveriges uppfödares synvinkel är deltagande i Avels VM viktigt och bra. Vi kan visa var vår avel står och över åren visa hur den utvecklas i relation till övriga världen.
SIF Avels roll som avelsorganisation är att på ett transparent sätt stödja de uppfödare som vill nå så goda resultat med sin verksamhet, att den är värd att visas internationellt.
Vår roll som avelsorganisation är också att se till helheten – vilka medel skall satsas för att ge de svenska uppfödarna bästa fördelen av ett deltagande i VM.

För att räta ut diskussionen har styrelsen för SIF Avel fattat ett nytt utvidgat förtydligande beslut:

-Uttagning av Avelslandslaget sker efter att avelsbedömningarna innan VM är slutförda.
-Urvalet görs av SIF Avels uttagningskommitté som består av Avelsledaren, representant för SIF Avels styrelse, samt rådgivande svenska avelsdomare.
-Uttagningen görs inom ramen för FEIF:s regelverk. Urvalet skall göras baserat på flera sammanvägda faktorer och med inriktningen att välja ut den grupp av avelshästar som bäst visar svensk kvalitetsavel. Underlag är årets gjorda bedömningar, samt deltagande i Avelschampionatet. Särskild hänsyn skall tas till möjligheterna att prestera goda resultat vid tidpunkten för VM.
-Uttagningen meddelas i samband med Avelschampionatet på SM då de uttagna hästarna visas.

Detta beslut kommer att inarbetas i ”Interna regler för Svenska Islandshästförbundets stiftelse för Avel” och innebär att det inte finns något hinder för att en häst deltar i samma åldersklass vid flera VM.

Källa: SIF avel 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *